Project Description

Aydın Genç İş İnsanları Derneği’nin AB ve Türkiye Arasında Sivil Toplum Diyaloğunun Desteklenmesi Hibe Programı-VI (CSD-VI) kapsamında destelenmeye hak kazanan ‘Sosyal Girişimciliği Geliştirmek İçin Yenilikçi Yaklaşım’  (Innovative Approach for Developing Social Entrepreneurship) projesi, Aydın, İsveç/ Örkelljunga ve Hollanda/ Amsterdam’dan çeşitli sivil toplum kuruluşlarının ortaklığı ile 1 Nisan 2021- 1 Haziran 2022 tarihleri arasında 15 ay süre ile uygulanacaktır.

Türkiye, Hollanda ve İsveç'ten beş sivil toplum kuruluşu, Sivil Toplum Diyaloğu Programı'nın temel hedefi olan karşılıklı tanıma ve bilgi alışverişini geliştirerek kalıcı diyalog kurmak için ortak bir tema etrafında bir araya gelecek.

 

Projenin genel hedefi, Türkiye ile AB üye ülkeleri arasında sürdürülebilir sivil toplum diyaloğunun geliştirilmesine katkıda bulunmaktır.

 Projenin özel hedefi, Aydın, Hollanda ve İsveç’den ortak sivil toplum            kuruluşları ile, yerel ve ulusal düzeyde sürdürülebilir bir sosyal girişimcilik ekosistemi oluşturarak, gençler arasında sosyal girişimcilik konusundaki bilgi, beceri ve farkındalık düzeyini artırmaya odaklanan bir sivil toplum diyaloğu gerçekleştirmektir.

Projemiz ayrıca, daha iyi bir sivil diyalog için kamu, özel ve kamu sektör farkındalığını artırmayı ve aynı zamanda Türkiye'nin AB üyeliğinin önemi hakkında farkındalık yaratmayı hedeflemektedir.

Projenin hedef grupları

Sivil toplum kuruluşları

Genç sosyal girişimciler

Sosyal işletmeler

Sosyal yatırımcılar

Kamu otoriteleri

Özel sektör

Projenin genel hedefi, Türkiye ile AB üye ülkeleri arasında sürdürülebilir sivil toplum diyaloğunun geliştirilmesine katkıda bulunmaktır.

Projenin özel hedefi, Aydın, Hollanda ve İsveç’den ortak sivil toplum kuruluşları ile, yerel ve ulusal düzeyde sürdürülebilir bir sosyal girişimcilik ekosistemi oluşturarak, gençler arasında sosyal girişimcilik konusundaki bilgi, beceri ve farkındalık düzeyini artırmaya odaklanan bir sivil toplum diyaloğu gerçekleştirmektir.

3 main factors for social enterprise

The project will be implemented for 15 months.

FAALİYETLER

"Sosyal Girişimciliği Geliştirmek İçin Yenilikçi Yaklaşım" Projesi Başlıyor

Aydın İyi Örnek Ziyareti -TABIT

Yüz yüze Sosyal Girişimcilik Eğitimleri

Aydın Çalışma Ziyareti

Aydın AB Farkındalık Arttırma Semineri

Sosyal Gençlik Sosyal Fikirler Buluşmaları

Aydın Sosyal Girişimcilik Çalıştayı

İstanbul Çalışma Ziyareti- Postane

İsveç Lund 3.Çalışma Ziyareti

Amsterdam Çalışma Ziyareti

İstanbul Çalışma Ziyareti- Impact Hub

İsveç AB Farkindalik Artirma Semineri

Çevrimiçi İnkubatör Video Rehberi

İyi Uygulamalar

‘Sosyal Girişimciliği Geliştirmek İçin Yenilikçi Yaklaşım’ (Innovative Approach for Developing Social Entrepreneurship)

Icon text here.