Hakkımızda

Hakkımızda

Aydın Genç İş İnsanları Derneği’nin AB ve Türkiye Arasında Sivil Toplum Diyaloğunun Desteklenmesi Hibe Programı-VI (CSD-VI) kapsamında destelenmeye hak kazanan ‘Sosyal Girişimciliği Geliştirmek İçin Yenilikçi Yaklaşım’  (Innovative Approach for Developing Social Entrepreneurship) projesi, Aydın, İsveç/ Örkelljunga ve Hollanda/ Amsterdam’dan çeşitli sivil toplum kuruluşlarının ortaklığı ile 1 Nisan 2021- 1 Haziran 2022 tarihleri arasında 15 ay süre ile uygulanıyor.

Türkiye, Hollanda ve İsveç'ten beş sivil toplum kuruluşu, Sivil Toplum Diyaloğu Programı'nın temel hedefi olan karşılıklı tanıma ve bilgi alışverişini geliştirerek kalıcı diyalog kurmak için ortak bir tema etrafında bir araya geldi.

 

Projenin genel hedefi, Türkiye ile AB üye ülkeleri arasında sürdürülebilir sivil toplum diyaloğunun geliştirilmesine katkıda bulunmaktır.

 Projenin özel hedefi, Aydın, Hollanda ve İsveç’den ortak sivil toplum            kuruluşları ile, yerel ve ulusal düzeyde sürdürülebilir bir sosyal girişimcilik ekosistemi oluşturarak, gençler arasında sosyal girişimcilik konusundaki bilgi, beceri ve farkındalık düzeyini artırmaya odaklanan bir sivil toplum diyaloğu gerçekleştirmektir.

Projemiz ayrıca, daha iyi bir sivil diyalog için kamu, özel ve kamu sektör farkındalığını artırmayı ve aynı zamanda Türkiye'nin AB üyeliğinin önemi hakkında farkındalık yaratmayı hedeflemektedir.


Projenin hedef grupları

Sivil toplum kuruluşları

Genç sosyal girişimciler

Sosyal işletmeler

Sosyal yatırımcılar

Kamu otoriteleri

Özel sektör


Proje iştirakçilerimiz

Aydın Valiliği

TABIT/Tabit Akıllı Tarım Teknolojileri AŞ (Vodafone Akilli Koy)

Proje Ortaklarımız

  • Aydin Girişimci Kadınlar Derneği (AGİKAD)
  • Sosyal Etki ve Yenilikçilik Derneği (SOYED),
  • Hollanda’dan International Labour Association (ILA),
  • Isveç’den Integration for All ( IFALL)