Ortaklar

Yarisma
AYGİAD:

Aydın Genç İşadamları Derneği 9 Haziran 1993 yılında 17 genç işadamı tarafından kurularak üye sayısını 50’ye ulaştırmıştır. Gelişen şartlar ve cinsiyet eşitliğine destek vermek için dernek adını Aydın Genç İş İnsanlar Derneği olarak değiştirmiştir. Aydınlı genç iş insanlarını bir çatı altında toplayarak; sosyal sorumluluklarını, danışma ruhunu geliştirmek, ekonomik ve kültürel gelişmelerine katkıda bulunmak için eğitim ve kültürel etkinlikler yapmak, yayınlar çıkarmak.Yarisma
AGİKAD:

Aydın’da 2012 yılında 13 girişimci kadın tarafından kurulan ve bugün birçok kadının üretimde rol almasına imkân tanıyan 'Aydın Girişimci Kadınlar Derneği' (AGİKAD), kadınların sosyal ve toplumsal alanda aktif bir şekilde yer almalarını sağlıyor.Yarisma
SOYED:

Bir grup gönüllü tarafından 2017 yılında Aydın il merkezinde kurulmuş bir sivil toplum örgütüdür. Derneğimizin kuruluş amacı, çocukların, gençlerin, kadınların, yetişkinlerin, göçmenlerin, dezavantajlı kişi ve grupların, sivil toplum kuruluşlarının içinde bulundukları sosyal, ekonomik ve kültürel sorunların çözümü için yeniikçi eğitim modelleri geliştirmek ve uygulamak; sosyal sorunlarla mücadele edebilmek için ilgili kişi, kurum ve kuruluşların farkındalıklarını arttıracak projeler üreterek toplumun tüm kesimleri üzerinde sosyal etki yaratmaktır.Yarisma
ILA:

Uluslararası Çalışma Derneği (ILA), sektörler ve ülkeler arasında bilgi ve deneyim aktarımını kolaylaştıracak mekanizmalar sağlayan ve istihdam, girişimcilik, mesleki yeterlilik, göç, gönüllülük, gençlik çalışması ve işgücü konularında ulusal ve uluslararası eğitim, araştırma ve danışmanlık projeleri yürüten bir STK'dır.Yarisma
IFALL:

Farklı kültürler için buluşma yerleri oluşturmak için entegrasyonla çalışan bir sivil toplum derneğidir. Yerel ve uluslararası alanlarda sürekli olarak gelişen, haftalık 3 etkinlik yapan ve son dört yılda 10 projeye ulaşmıştır. IFALL'ın gönüllüleri ve liderleri girişimcilik, mesleki yeterlilik, göç, gönüllülük, iklim değişikliği, gençlik çalışması ve işgücü konularında çalışmaktadırlar.

İştirakçiler
Yarisma
Aydın Valiliği:

Aydın Valiliği, Aydın ilinin en yüksek kamu kurumudur. Kültür, turizm, spor, inovasyon, dijital sektörler, tarım, sanayi, eğitim gibi ilgili kurumlarla farklı sektörlerde (yerel, ulusal ve uluslararası) birçok yönetim ve işbirliği tecrübesine sahiptir. Aydın Valiliği, sosyal girişimciliğe yönelik eğitim programlarının yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar yaparak, sosyal ekonomi paydaşları arasında işbirliğini, toplumda ve toplumda sosyal girişimcilik kavramına yönelik bilgi ve farkındalığı artırmayı ve finansman için lobi faaliyetleri yürütmeyi amaçlamaktadır.Yarisma
TABIT:

Akıllı köy, geleneksel tarım yöntemlerini ileri teknolojinin olanaklarıyla birleştiren, üretimin verimini bilgi ve iletişim teknolojileriyle artırmayı ve üreticinin sosyal yaşam standartlarını nitelikli bilgiyle yükseltmeyi tek bir hedef haline getiren, yeni nesil kırsal yaşam modelidir. Bu modelde, günümüzde ileri teknolojinin büyük yatırımcılara sağladığı olanaklar kırsalda tarım sektörü ile buluşuyor; küçük üreticilerin verim ve kârlılığının artırılması hedefleniyor; aile çiftçiliği teknolojik tarımla buluşuyor.